Rapoo- It solutions & Corporate template

מערכת החינוך של מעין צבי

בקיבוץ מעין צבי מערכת חינוך המונה כחמישה גנים, החל מבית תינוקות עד גן חובה, וכן מערכת חינוך בלתי פורמאלית לילדים מכיתה א'-יב'. מערכת החינוך פעולת על פי עקרונות הגישה הקיבוצית,  ומתחנכים בה ילדים מהקיבוץ ומהסביבה.

mayanzvi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות