Rapoo- It solutions & Corporate template

החינוך הבלתי פורמאלי:

מערכת החינוך הבלתי פורמאלית בקיבוץ, מאפשרת מענה לצרכי הילדים על פי גילאים:

צהרון – לגילאי א'-ג' , לילדי הקיבוץ והסביבה, המונה עד שישים ילדים במהלך השנה.

מרכזון – לגילאי ד'-ו', לילדי הקיבוץ בלבד.

נעורים – לגילאי ז'-י"ב , לילדי הקיבוץ בלבד.

מערכת החינוך הבלתי פורמאלית עובדת בזמנים בהם בית הספר לא עובד, כולל פעילויות אחה"צ וערב על פי גילאים וכן חופשות משרד החינוך. לכל שכבה יש מדריך שהוא הכתובת הישירה לילד ולהוריו. מערכת זו נמצאת כרגע בשלבי התהוות ועל כן מידע נוסף יגיע בהמשך.

mayanzvi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות