Rapoo- It solutions & Corporate template

גן ניצן 

בגן ניצן עד 24 ילדים, בגילאי 3-4. צוות הגן מונה גננת ושתיים – שלוש מטפלות, על פי הצורך והגדרת המערכת. גן זה מפוקח על ידי משרד החינוך והתכנים החינוכיים המועברים בו, כוללים את תכני משרד החינוך לצד תכני הגן הקיבוצי.  בגן זה אנו שמים דגש על החיבור לטבע, לעונות השנה ומתחילים להרגיש יותר את הקשר אל הקהילה. ילדי הגן , לצד כל שאר הפעילויות שלהם, מקיימים גינה, ובחגים מארחים את הגנים האחרים.

הטיול והלמידה המתקיימת בו, מהווים חלק ממהלך שוטף של סדר היום. בטיול לומדים הילדים ממקור ראשון על צמחים, בעלי חיים, הרגלי הליכה בטיול: סכנות, מגבלות.

הטיול מאפשר פיתוח וחיזוק מוטורי וחברתי, בנוסף ללמידה, ובמיוחד נותן לילדים תחושה של רוגע ושחרור פיזי ונפשי לאורך היום.

mayanzvi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות