Rapoo- It solutions & Corporate template

חרוב

גן חרוב מונה עד 35 ילדים בגילאי 4-6. בגן גננת ותיקה וצוות מסור של שלוש מטפלות העובדות במערכת כבר שנים רבות. לגן זה מסורות ומנהגים הקשורים להווי המיוחד של הקיבוץ. בחגים הילדים חווים מסורת ארוכת שנים של אופן חגיגת החג בקיבוץ, באמצעות חוויות של סיפורים, שירים, המחזה ומשחק.

ליד הגן ישנו כלוב עם ארנבות אותם מגדלים הילדים, ועוקבים אחריהם לאורך השנה.

הגן עשיר ומגוון בפעילויות לאורך היום, כולל בשעות הצהריים. הילדים במיוחד אוהבים את החצר המיוחדת של הגן, שבמהותה משקפת את חצר הגרוטאות הקיבוצי המסורתי. לצד הגן קיים בוסתן שילדי הגן מטפחים ולומדים באמצעותו.

mayanzvi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות