Rapoo- It solutions & Corporate template

גנון אורן   

גנון אורן מונה עד 21 ילדים, בגילאי שנה עד שנתיים. הצוות מונה גננת ושלוש מטפלות.

בשנה השנייה, מושם דגש עיקרי על רכישת השפה, שיפור היכולות הגופניות והמוטוריות של הילדים,.  כחלק מכך, הילדים מקבלים שיעורי העשרה בתנועה ומוזיקה . כמו כן, כמו בכל גן בקיבוץ, חלק מהתכנים שהילד פוגש קשורים לתרבות המקום והזמן. הילד חווה את החגים , עונות השנה והטבע בדרך המותאמת לגילו.

לגן יש חצר מוטורית המספקת , נוסף לחצר המסורתית של קיבוצים, קרקע להתנסויות ושיפור היכולת המוטורית של הילדים.

 

mayanzvi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות