Rapoo- It solutions & Corporate template

גנון הדס

גנון הדס מונה עד 23 ילדים, מגיל שנתיים עד שלוש. בצוות הגנון גננת מוסמכת ושלוש מטפלות.  בשנת החיים השלישית הילדים נדרשים למרחב פעילות גדול ורחב ועל כן הגן והחצר גדולים יותר. בשנת חיים זו, מרבית הילדים עוברים את תהליך הגמילה מטיטולים. מעבר זה מלווה על ידי הצוות, עבור כל ילד, המספק תמיכה לתהליך ביחד עם ההורים. הילדים רוכשים יותר ויותר את הרגלי סדר היום, וכחלק מהלמידה המתקיימת בתוך הבית ומחוצה לו, מתחילים להרגיש את הקשר לעולם שסביב. הילדים מקבלים שיעורי תנועה ומוזיקה, ומטיילים למקומות רחוקים יותר בקיבוץ. כמו כן, הילדים  מתחילים לעבוד בחומרי יצירה שונים ולהתנסות בצבעי ידיים , חימר וגירים.

mayanzvi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות